Het kan gebeuren dat op enig moment door omstandigheden voor de hond een nieuw baasje moet worden gezicht.
Wij als fokkers willen hierbij helpen door onder meer via deze rubriek herplaatsers de honden onder uw aandacht te brengen.